Etiske regler 

Når du som klient henvender dig til Best Coaching er det vigtigt, at du føler dig fuldstændig tryg og har 100% tillid til Best Coaching.
Samtidig er det vigtigt, at du forstår, at der er en meget skarp skillelinie mellem et coachingforløb og en behandling hos en professionel psykolog eller en anden form for terapeutisk behandling.
Derfor har jeg opsat en række etiske regler, der skal sikre at dette opfyldes.
Best Coaching:

  1. Overholder altid 100 % fortrolighed til dig
  2. Respekterer dine grænser og giver dig retten til, at du til enhver tid kan sige fra og ikke gå længere i coachingen
  3. Giver dig vished for, at det er dig der bestemmer tempoet samt retningen af coachingen
  4. Arbejder med den problemstilling der er den vigtigste for dig. Best Coaching presser dig ikke til at tale om udfordringer eller problemstillinger, du ikke vil coaches på
  5. Behandler problemstillinger/udfordringer der er aktuelle i dag og fremadrettet. Kommer det frem i en session, at der ligger noget uafklaret i din fortid som kræver hjælp, vil du blive henvist til en specialist på dette område
  6. Henviser til en specialist på området, hvis det i sessionen kommer frem at du har en eller anden form for afhængighed

 

Best Coaching © Allerød 2007 • Etiske regler