Det er dit liv -
så hvad vil du gøre ved det?

Individuel- og virksomhedscoaching

I individuel- og virksomhedscoaching er det den enkelte, vedkomnes udfordringer, problemstillinger og målsætninger, der er i centrum.
En coaching session giver et fortroligt rum, hvor der kan reflekteres over livet, ens opgaver, relationerne på arbejdspladsen og i fritiden.

Coaching er at frigøre dine ressourcer og dit potentiale til at maksimere dine egne præstationer.
Coaching tager afsæt i dine erfaringer og oplevelser. Hensigten er at skærpe din selvindsigt og faglige kompetence, så du kan udvikle dig såvel personligt som professionelt til glæde for både dig, dine omgivelser og på dit arbejde.

Coaching giver dig:

 • Tid og rum til personlig og professionel afklaring og perspektiv
 • Mulighed for at folde ideer, tanker og problemstillinger ud
 • Nye perspektiver på fastlåste situationer
 • Mulighed for at lære af dine succeser

Individuel coaching er noget for dig, hvis du vil:

 • Finde dit formål i livet
 • Have klarhed over dine personlige værdier
 • Have et liv uden stress
 • Skabe balance mellem dit arbejde og privatliv
 • Have hjælp til at træffe en beslutning
 • Ændre dine vaner
 • Udvikle din karriere
 • Opnå større selvtillid og selvværd
 • Have bedre relationer til andre mennesker

Du vil blive klogere på:

 • Hvad du vil
 • Hvorfor du vil
 • Hvad der forhindrer dig i at gøre det
 • Hvordan du skaber en plan og opnår det du ønsker
 • Hvordan du fastholdes i din fremadrettethed

 

Best Coaching © Allerød 2007 • Etiske regler